Chúng tôi là VinBase

VinBase là gì?

VinBase là nền tảng trí tuệ nhân tạo đa nhận thức toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trải nghiệm người dùng. Hệ sinh thái VinBase bao gồm các sản phẩm: VinBase Virtual Assistant, VinBase Chatbot, VinBase Callbot, VinBase APIs; mang lợi thế về giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, được phát triển dựa trên các công nghệ tiên tiến: Nhận dạng tiếng nói tự động (ASR), Tổng hợp giọng nói (TTS), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

VinBase đáp ứng các yêu cầu cho hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ của Vingroup nói riêng và phục vụ cộng đồng nói chung trên đa lĩnh vực như Ngân hàng - Tài chính - Bảo hiểm, Bán lẻ, Y tế, Du lịch - Khách sạn và Công nghiệp ô tô,...

Chuyển đổi số toàn diện với
VinBase.ai